google-site-verification=iVsVy_ZiV5WrQNGwf3dSHMaLc461ntZz_0JOffGHank

Adatvédelmi és sütikezelési tájékoztató

A jelen adatvédelmi és sütikezelési tájékoztató tartalmazza a www.zsongoda.hu domain néven elérhető, Óvóbácsi zsongodája weboldal, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatását.

1. Az adatkezelő személye

Az óvóbácsi zsongodája weboldalt (www.zsongoda.hu, a továbbiakban: Weboldal) Juhász Péter egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

Elérhetőségek:mail (kukac) zsongoda.hu

Telefon: 0630/368-68-98

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztató

A Weboldal látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Weboldal egyes szolgáltatásai kizárólag a Felhasználó személyes adatainak megadását követően vehetők igénybe. A Weboldalon történő bármilyen regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

  2. 1. Sütik

A Weboldal egyes részeinek betöltésekor kisméretű adatfileokat (“cookie) helyezünk el az Ön számítógépén. Erről megtörténtéről Ön nem kap további értesítést az Üzemeltetőtől.

  2. 2. Honlap-látogatottsági adatok

A Weboldal használata során, számítógépének egyes paramétereiről, és annak IP címéről naplófile készül. A naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében történik. Adatait felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérésére az Üzemeltető megsemmisíti.

 2. 3. Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Ha hozzászólást ír a Weboldalon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mail és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás kényelmi célokat szolgál azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

 Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a hozzászólásokat, a felhasználók által beküldött tartalmakat, előzetes értesítés és indoklás nélkül törölje. Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználó kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indoklás nélküli törlésére.

 2. 4. Kapcsolat-felvételi űrlapok

Önnek a Weboldalon lehetősége van személyre szabott ajánlatot kérni.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, telefonszám, cég/szervezet neve

Az adatkezelés célja: az ajánlatkérésre vonatkozó, személyre szabott ajánlat összeállítása, az ajánlat átadása céljából Önnel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, az Ön esetleges kérdéseinek megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően, az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés ideje: az Üzemeltető az ajánlatkérés során megadott adatokat a cél megvalósulásáig, azaz addig kezeli, amíg Önnel az ajánlatadási folyamat le nem zárul, vagy az ajánlat alapján a megkötött szerződés teljesítéséig, illetve ez utóbbi esetben az egyes jogszabályok által előírt iratmegőrzési idő lejártáig kezeli.

3. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásainak követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt.

4. Adattovábbítások

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az észlelt jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

5. Milyen jogokkal rendelkezik Ön a saját adatai kapcsán?

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban Ön az Üzemeltető bocsátott. Kérheti továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatát az Üzemeltető törölje. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk

6. Adatbiztonság

Az Üzemeltető az iparági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok biztonságos tárolására, azonban a harmadik személyek által jogellenesen megszerzett adatokért felelősséget nem vállal.

A Weboldal használóit kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

7. Felvilágosítás

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 061-475 -186, 475-7100

Telefax: 061-269-1615

E-mail: adatved@obh.hu