Barion Pixel

Szerzői jogi nyilatkozat

1. A szerzői jogi nyilatkozat célja

A jelen Szerzői jogi nyilatkozat célja, hogy Juhász Péter (postacíme: 8095 – Pákozd, Kalász utca 18/D, e-mail: zsongoda@gmail.com, a továbbiakban: Szerző)
https://zsongoda.hu/ URL alatt elérhető weboldalára, illetve az azon
elhelyezett, az azon keresztül elérhető, illetve az ott működtetett webáruházon keresztül
megrendelhető szerzői műveire vonatkozó,
azokon fennálló szerzői és szomszédos jogok vonatkozásában tájékoztassa a weboldal, a
webáruház, illetve az egyes Művek használóit, felhasználóit (a továbbiakban,
együttesen: Felhasználó).

2. A szerzői jogok

2.1. A Szerző tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a https://zsongoda.hu/ weboldal, az azon található
minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, a weboldalon megjelenített
logók, karakterek és ábrák, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői
jogi, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, amelyeken a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint a Szerző rendelkezik kizárólagos
tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

2.2.  A weboldal és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen
felhasználásának engedélyezése a Szerző engedélye nélkül tilos.

2.3. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából
nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem
használhatók fel.

3. Záró rendelkezések

3.1. A Szerző bármikor jogosult a Szerzői jogi nyilatkozatának módosítására. A módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Szerzői jogi nyilatkozatot a Szerző a weboldalon teszi közzé.
3.2. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az Szjt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései
megfelelően irányadók.
3.3. A jelen Szerzői jogi nyilatkozat határozatlan időtartamra szól.

3.4. A jelen Szerzői jogi nyilatkozat határozatlan időtartamra szól.

Pákozd, 2022. szeptember 3.

Pin It on Pinterest